Carian


Syarikat Tidak Tersenarai

Larkin Sentral Property Berhad


komtar

Larkin Sentral Property Berhad (“LSPB”) dahulunya dikenali sebagai Larkin Sentral Property Sdn Bhd (“LSPSB”) ditubuhkan pada 20 Julai 1995. LSPB mula aktif pada Januari 2008, setelah pembelian hartanah Terminal Larkin Sentral oleh pihak Johor Corporation pada bulan Disember 2007.

Aktiviti utama syarikat adalah penyewaan lot-lot perniagaan, lot-lot pasar awam, terminal pengangkutan serta tempat letak kenderaan. Bangunan Larkin Sentral terletak di atas tanah seluas 16.23 ekar yang terdiri daripada bangunan pasar awam, terminal pengangkutan awam dan tempat letak kenderaan. Mulai Januari 2008, pengurusan LSPB diuruskan oleh Damansara Assets Sdn Bhd.

Larkin Sentral Property Berhad adalah 100% milikan Waqaf An-Nur. Jumlah modal berbayar sehingga 31 Disember 2020 adalah sebanyak RM96,061,160. Prestasi kewangan syarikat untuk tempoh berakhir 31 Disember 2020 menunjukkan penurunan dari segi perolehan iaitu sebanyak RM12.40 juta berbanding RM14.92 juta pada tahun 2019. Syarikat mengalami kerugian sebelum cukai sebanyak RM7.32 juta bagi tahun 2020 berbanding keuntungan RM1.26 juta bagi tahun 2019.

Kerugian ini adalah berikutan pemberian rebet iaitu pihak syarikat telah bersetuju untuk mengurangkan kadar sewa kepada semua penyewa mengikut jenis-jenis perniagaan. Ini disebabkan berlakunya fenomena Covid-19. Disebabkan fenomena ini, peratusan pengunjung di Larkin Sentral telah menurun secara mendadak iaitu sebanyak 50% dan sekaligus menyebabkan pendapatan syarikat menurun untuk TOS (“Terminal Operation System”) dan juga CTS (“Centralised Ticketiong System”). Selain daripada itu, kenaikan kos operasi syarikat dari segi penambahan kos sekuriti dan polis bantuan, kebersihan dan sebagainya.