Carian


Laporan Agihan Manfaat

LAPORAN AGIHAN MANFAATPengagihan manfaat Dana Kebajikan Am Waqaf An-Nur Corporation Berhad bagi tahun 2021 adalah berjumlah RM1,071,430. Ini tidak termasuk emolumen eksekutif Imam dan Bilal di Rangkaian Masjid An-Nur berjumlah RM1,205,506 yang terkandung di dalam jumlah belanja pentadbiran.

Pengagihan manfaat yang telah dilaksanakan sepanjang tempoh Januari hingga Disember 2021 adalah sebagaimana berikut :


PERKARAKATEGORI SUMBANGANAGIHAN (RM)
Kebajikan Am & Amal Kesihatan 163,350
Kebajikan Am & Amal Mengimarah Masjid An-Nur 95,000
Kebajikan Am & Amal Lain-lain tanggungjawab korporat 498,960
Pembangunan Modal Insan, Pendidikan dan Keusahawanan Bantuan Sekolah dan Pertubuhan 81,300
Pembangunan Modal Insan, Pendidikan dan Keusahawanan Akademi Mutawwif dan Pembangunan Sosio 42,473
Projek Khas Projek Khas 190,347