Carian


Laporan Agihan Manfaat

LAPORAN AGIHAN MANFAATPengagihan manfaat Dana Kebajikan Am Waqaf An-Nur Corporation Berhad bagi tahun 2020 adalah berjumlah RM2,054,834. Ini tidak termasuk emolumen eksekutif Imam dan Bilal di Rangkaian Masjid An-Nur berjumlah RM1,205,506 yang terkandung di dalam jumlah belanja pentadbiran.

Pengagihan manfaat yang telah dilaksanakan sepanjang tempoh Januari hingga Disember 2020 adalah sebagaimana berikut :


PERKARAKATEGORI SUMBANGANAGIHAN (RM)
Kebajikan Am & Amal Kesihatan 225,050
Kebajikan Am & Amal Mengimarah Masjid An-Nur  
Kebajikan Am & Amal Masyarakat Umum, anak-anak yatim & lain CSR 1,320,381
Pembangunan Modal Insan, Pendidikan dan Keusahawanan Bantuan Sekolah & Pelajaran 189,145
Projek Khas Projek Khas 2,053,799