Carian


Pusat Waqaf Komuniti

PUSAT WAQAF KOMUNITIPusat Waqaf Komuniti (PWK) merupakan program pembangunan sosio-ekonomi yang menyediakan latihan kemahiran kepada golongan sasar agar dapat menjana pendapatan dan meningkatkan taraf kehidupan mereka.

Program ini telah bermula sejak Januari 2014 dengan penubuhan PWK Jahitan di Taman Bukit Dahlia, Pasir Gudang. PWK Jahitan kini juga beroperasi di Taman Bukit Tiram, Ulu Tiram. Bekas pelatih juga diberi peluang memulakan perniagaan melalui Program Inkubator di premis-premis PWK Jahitan. 

Bermula tahun 2018, Waqaf An-Nur telah memperkenalkan program latihan gunting rambut melalui PWK. Sehingga 31 Disember 2022, seramai 114 orang pelatih telah tamat latihan gunting rambut, yang terdiri daripada golongan asnaf, B40 dan penggangur.

MANFAAT

Memperkasakan tahap kebolehupayaan golongan sasar bagi menjana pendapatan dengan memanfaatkan kemahiran teknikal yang diberikan.

PENCAPAIAN 2022:

Program Gunting Rambut Amal

  1. PWK telah menganjurkan 18 kali program gunting rambut amal di rumah anak yatim, madrasah dan sekolah.
  2. Program ini melibatkan peserta dan alumni Program latihan gunting rambut anjuran Waqaf AnNur.
  3. Jumlah penerima manfaat pada tahun 2022 adalah seramai 570 orang.
  4. Sehingga 2022, jumlah terkumpul penerima manfaat gunting rambut amal adalah seramai 2,185 orang

Program Latihan Kemahiran

  1. Menganjurkan 7 buah kursus pendek latihan jahitan & gunting rambut yang diadakan di premis PWK yang menyasarkan peserta dari golongan B40 dan asnaf.
  2. Jumlah peserta yang menerima manfaat dari kursus ini adalah seramai 74 orang