Carian


Briged Waqaf

Briged Waqaf

Briged Waqaf merupakan barisan hadapan bagi Waqaf An-Nur dan Syarikat dalam kumpulan yang memainkan peranan penting dalam melaksanakan aktiviti tanggungjawab korporat dengan menghulurkan bantuan apabila berlaku sesuatu bencana yang menimpa masyarakat setempat. Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban mereka yang kurang berkeupayaan dan ditimpa musibah.

Bantuan kemasyarakatan ini turut diberikan semasa dalam keadaan aman. Sumbangan tanggungjawab korporat ini dapat direalisasikan melalui pelbagai aktiviti gotong royong bersama masyarakat yang dijalankan sepanjang tahun.

Sesungguhnya, usaha dan bantuan kemanusiaan yang diberikan adalah bergantung kepada kepakaran dan kemampuan yang dimiliki oleh kompeni-kompeni di dalam Briged Waqaf amnya. Sehubungan dengan itu, beberapa program atau aktiviti telah disusun bagi memantapkan pengetahuan dan kemahiran anggota Briged Waqaf bagi memastikan mereka sentiasa bersiap siaga apabila bantuan kemanusiaan dihulurkan.

Pada tahun 2019 menyaksikan penubuhan satu lagi Kompeni Briged Waqaf iaitu Kompeni Ibnu Sina yang berperanan di dalam aktiviti perubatan dan pertolongan cemas. Ahli-ahli di dalam kompeni ini terdiri daripada anggota pekerja KPJ di Lembah Klang.

 

 
BIL KOMPENI BIL. AHLI
1

Khalid Al-Walid - Pembersihan

Diterajui oleh JCorp dan dibantu oleh TPM Technopark Sdn Bhd, TLP Terminal Sdn Bhd dan Syarikat Intrapreneur 

164
2

Umar Al-Khattab – Kenderaan, Logistik & Prasarana

Diterajui oleh Kulim (M) Berhad

126
3

Salahuddin Al-Ayubi – Perubatan & Pertolongan Cemas

Diterajui oleh KPJ Healthcare Berhad

214
4

Tariq Ziad – Bekalan makanan & minuman

Diterajui oleh QSR Brands (M) Holdings Bhd

188
5

Ali Abi Talib – Pencari, Penyelamat & Sukarelawan

Diterajui oleh Johor Land Berhad dan Damansara Assets Sdn Bhd

340
6

Ibnu Sina - Perubatan & Pertolongan Cemas

Diterajui oleh KPJ Healthcare Berhad (Lembah Klang)

105

KOMPENI DAN PERANAN

BRIGED WAQAF TERDIRI DARIPADA 6 PASUKAN ATAU KOMPENIPembersihan & Pemulihan

 • Kompeni Muhammad Al-Fateh
 • Diterajui oleh JCorp dan dibantu oleh TPM Technopark Sdn Bhd, TLP Terminal Sdn Bhd & syarikat- syarikat intrapreneur

Kenderaan, Logistik & Prasarana

 • Kompeni Umar Al-Khattab
 • Diterajui oleh Kulim (Malaysia) Berhad.

Perubatan & Pertolongan Cemas

 • Kompeni Salahudin Al-Ayubi.
 • Diterajui oleh KPJ Healthcare Berhad

Bekalan Makanan & Minuman

 • Kompeni Tariq Ziad.
 • Diterajui oleh QSR Brands (M) Holdings Sdn Bhd.
 • Dibantu oleh KFC, Pizza Hut & Ayamas.

Pencari, Penyelamat & Sukarelawan

 • Kompeni Ali Abi Talib.
 • Diterajui oleh Johor Land Berhad & Damansara Assets Sdn Bhd.

Perubatan & Pertolongan Cemas

 • Kompeni Ibu Sina.
 • Diterajui oleh KPJ Healthcare Berhad (Lembah Klang)