Carian


Hartanah

Waqaf An-Nur Gold


komtar

Waqaf An Nur Gold Sdn Bhd (WAN Gold) (sebelum ini dikenali sebagai Maruah Emas Sdn Bhd) telah ditubuhkan pada 13 Jun 2006 dan memulakan operasi sebagai pemegang pajak gadai berlesen (urusniaga Ar-Rahnu) di bawah Akta 81; Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 pada 19 Mac 2007. Pada tahun 2019, saham syarikat WAN Gold telah diambilalih sepenuhnya oleh Waqaf An-Nur daripada Johor Ventures Sdn Bhd, iaitu syarikat anak milik penuh JCorp.

Pada 21 Oktober 2021, syarikat telah ditukar nama dari Maruah Emas Sdn Bhd kepada Waqaf An Nur Gold Sdn Bhd setelah mendapat sokongan dari Jawatankuasa Waqaf MAINJ dan kelulusan dari KPKT.

Pada tahun 2021, syarikat mencatatkan pendapatan sebanyak RM1.4 juta berbanding RM1.5 juta dalam tahun 2020, penurunan sebanyak 4%. Manakala, perbelanjaan dalam tahun 2021 meningkat kepada RM1.1 juta berbanding RM820 ribu dalam tahun 2020, peningkatan sebanyak 31%. Peningkatan perbelanjaan disumbang oleh taksiran semula zakat perniagaan berjumlah RM223 ribu berbanding RM20 ribu dalam tahun 2020. Keuntungan sebelum cukai merosot 49% dari RM650 ribu dalam tahun 2020 kepada RM335 ribu dalam tahun 2021. Walaupun keuntungan syarikat dilihat merosot pada tahun 2021, kedudukan kewangan syarikat masih kukuh dengan peningkatan jumlah aset sebanyak 4% dari RM10.4 juta dalam tahun 2020 kepada RM10.8 juta dalam tahun 2021. Jumlah ekuiti juga meningkat sedikit sebanyak 1% dari RM10.3 juta dalam tahun 2020 kepada RM10.4 juta dalam tahun 2021.